چگونه دانش آموزان با خواندن قرآن آرامش میابند؟


ارسال نظر جدید

بچه ها دانش آموزان اگرمشوق خوبی داشته باشن وقتی به قرآن خوانی جدب شوند باخواندن کلام الهی آرامش درونی میگیرند

نظر اضافه کنید
0