چگونه نوجوانان را جذب جلسه و تشویق میکنید؟

برای هرمناسبت جوایزوهدایایی درخورسن و سلیقه نوجوان درنظرمیگیرم که درعین سادگی و ارزان بودن برایشان جالب و جذاب است.مثلابرای افطاری میلادامام حسن(ع)برای دخترخانمها شمع طرح گل تهیه کردم وقرارشدبه آنهابگویم این هدیه ازطرف امام زمان(ع)بمناسبت میلادامام حسن (ع)هست.واینطوری حس خوبی دارندکه ازپدرمعنوی شان عیدی دریافت کرده اند

سوال پاسخ داده شده
0