چگونه کودکان و نوجوانان را به جلسات خانگی قرآن ترغیب کنیم

با سلام

طبق تجربه بنده

در جلسات خانگی بنده چون همه گروه اعم از میانسال جوان و نوجوان و کودکان شرکت می کنند نوجوانان و کودکان رغبت بیشتری برای تشکیل جلسه دارند چون قبل از اینکه در جلسه شرکت کنند صفحه قرآن یا سوره ای را که باید اون ها بخوانند بهشون میگم و با تمرین وارد جلسه می شوند و مورد تشویق دیگران قرار میگیرند

سوال پاسخ داده شده
0