کسلی مجلس در جلسه رو چگونه برطرف کنم ؟

مجلس جلسه قرآن خیلی عالیه

اما بعضی اوقات مجلس خسته کننده میشه

چیکار کنم جلسه جذاب بشه

ارسال نظر جدید

سعی کنید از بین آیات سوال مسابقه طرح کنید و جایزه بدید همه سرحال میان

نظر اضافه کنید
0