یه گروه حفظ مجازی زدیم که تو دو دو ماه 24 سوره از جز سی رو به لطف خدا حفظ شدیم.

ما خانمای محل یه گروه مجازی زدیم تو روبیکا که تو دو ماه خدا رو شکر از 37 سوره جز سی 24 سوره رو حفظ شدیم.

من و مادرم به عنوان مدیر گروه آیه ها رو تو گروه میزاریم به علاوه صوت سوره.

هر کسی حفظ کرد پیام حفظ میزاره

هر روز چند آیه حفظ میکنیم.

بعدش یه جا جمع میشیم و از هم میپرسیم

سوال پرسیده شده
0