نذر قرآنی

#سهم‌عاشقی

سهم عاشقی

💎قراره تو مسیر پیاده روی اربعین بزرگترین خیمه قرآنی برپا بشه. ۱۱۴ هزار تا سهم ۵۰ هزارتومنی همون فرصته که بتونیم یه قطره باشیم توی این اقیانوس بزرگ عشق به قرآن و اهل بیت‌.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden