قدری به وسعت ایران

از جای‌جای ایران، همه باهم، هر شب، همراه با همه خانواده‌ها... تجربه‌ قدرخوانی جمعی‌تون رو به اشتراک بذارید.
تصاویر و ویدیوهای ارسالی مخاطبان