گزارش برگزاری پویش حفظ سوره قدر رمضان 1401

بسم الله الرحمن الرحیم
«خانه‌ای که در آن قرآن تلاوت شود؛ همچون ستاره برای اهل آسمان می درخشد.»

برگرفته از روایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

گزارش مختصر
فروردین و اردیبهشت 1401- رمضان المبارک 1443