گزارش برگزاری پویش حفظ سوره قدر رمضان ۱۴۰۲

ستاره های زمین

پویش ستاره‌های زمین

رمضان المبارک 1402
با تشکر و احترام
ستاره های زمین