برگزار کننده
جلسات خانگی قرآن الغدیر
پیشنهاد شده توسط سردبیر
4.3
حفظ آیات، روخوانی و قصه گویی در مهد کودک‌ها
+25 نفر
25 دقیقه
جلسات خانگی قرآن الغدیر
جلسات خانگی قرآن الغدیر
تلاوت کل قرآن کریم روزانه یک جزء ...
برگزار کننده
پیشنهاد شده توسط سردبیر
4.7
+14 نفر
45 دقیقه
جلسات خانگی قرآن الغدیر
هدف از جلسات:

حفظ آیات، روخوانی و قصه گویی در مهد کودک‌ها

توضیحات:

🔸برگزاری جلسات خانگی قرآن الغدیر در استان فارس شهر شیراز شهرک سعدی با مدیریت و مربی‌گری سرکارخانم فهندژی با محوریت کودک و نوجوان

🔹جلسات خانگی خانم فهندژی با 16 سال سابقه با موضوع حفظ آیات، روخوانی و قصه گویی در مهد کودک‌ها برگزار می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید