برگزار کننده
برگزاری جلسات خانگی قرآن قائمیه
پیشنهاد شده توسط سردبیر
4.8
روخوانی و روانخوانی،تجوید ...
+28 نفر
50 دقیقه
جلسات خانگی قرآن قائمیه
روخوانی و روانخوانی،تجوید ...
برگزار کننده
پیشنهاد شده توسط سردبیر
4.8
+28 نفر
50 دقیقه
هدف از جلسات:

روخوانی و روانخوانی،تجوید شرح و توضیح آیات قرآن کریم تدریس می‌شود.

توضیحات:

🔸برگزاری جلسات خانگی قرآن قائمیه در استان لرستان شهرستان سلسله با مدیریت و مربی‌گری جناب آقای یوسفوند با 43 سال سابقه

🔹جلسه خانگی قائمیه از سال ۵۸ توسط زنده یاد حاج لطف الله مهران نژاد تاسیس شده وتاسال۷۵مدیریت جلسه باایشان بوده وازسال۷۵تاکنون یعنی ۲۸سال مدیریت ومربی جلسه با آقای دکترعلی یوسفوند هست. دراین جلسات، روخوانی و روانخوانی،تجوید،شرح و توضیح آیات قرآن کریم تدریس می‌شود.وازابتدای تاسیس تاکنون بیش از ۱۵هزارنفر دراین جلسات حضور داشته اند و تلمذ نموده‌اند.وبیشترین حائزان رتبه‌های دانش آموزی مسابقات استانی ازاین جلسات قرآنی هستند.

🔻استاد دکترعلی یوسفوند درسال۷۵ جلسه قرآنی فاطمیه ویژه خواهران را نیز تاسیس نموده که بطور دائمی درصبح‌های جمعه برگزارمی‌شود ودراین جلسه نیز بیش از ۱۰هزارنفر از ابتدای تاسیس تاکنون حضور داشته‌اند وازبرنامه های قرآنی این جلسه استفاده می‌کنن.

دیدگاهتان را بنویسید

جلسات خانگی قرآن الغدیر
حفظ آیات، روخوانی و قصه گویی در مهد کودک‌ها
برگزار کننده
پیشنهاد شده توسط سردبیر
4.3
+25 نفر
25 دقیقه
جلسات خانگی قرآن الغدیر