جلسات خانگی قرآن

جلسات خانگی قرآن حضرت رقیه خاتون

برگزار کننده ویژه ماه مبارک رمضان جلسات خانگی قرآن حضرت رقیه خاتون پیشنهاد شده توسط سردبیر 4.7 تلاوت کل قرآن کریم روزانه یک جزء … +14 نفر 45 دقیقه علاقه‌مندم این جلسه را برگزار کنم (کلیک کنید) جلسات خانگی قرآن رقیه خاتون حفظ آیات، روخوانی و قصه گویی در مهد کودک‌ها برگزار کننده برگزاری در…

جلسات خانگی قرآن قائمیه

برگزار کننده در کل ایام سال برگزاری جلسات خانگی قرآن قائمیه پیشنهاد شده توسط سردبیر 4.8 روخوانی و روانخوانی،تجوید … +28 نفر 50 دقیقه علاقه‌مندم این جلسه را برگزار کنم (کلیک کنید) جلسات خانگی قرآن قائمیه روخوانی و روانخوانی،تجوید … برگزار کننده برگزاری در کل سال پیشنهاد شده توسط سردبیر 4.8 +28 نفر 50 دقیقه…

جلسه خانگی قرآن نرجسیه

برگزار کننده ویژه ایام دهه فجر جلسه خانگی قرآن نرجسیه پیشنهاد شده توسط سردبیر 4.1 تدریس روخوانی و روانخوانی،تفسیر… +15 نفر 30 دقیقه علاقه‌مندم این جلسه را برگزار کنم (کلیک کنید) جلسات خانگی قران نرجسیه تدریس روخوانی و روانخوانی،تفسیر و … برگزار کننده برگزاری در دهه فجر پیشنهاد شده توسط سردبیر 4.1 +15 نفر 30…

جلسات خانگی قرآن الغدیر

برگزار کننده برگزاری در کل سال جلسات خانگی قرآن الغدیر پیشنهاد شده توسط سردبیر 4.3 حفظ آیات، روخوانی و قصه گویی در مهد کودک‌ها +25 نفر 25 دقیقه علاقه‌مندم این جلسه را برگزار کنم (کلیک کنید) جلسات خانگی قرآن الغدیر تلاوت کل قرآن کریم روزانه یک جزء … برگزار کننده برگزاری در کل سال پیشنهاد…